Apie

Per darbo-praktikos 6 metus su astrologija : judėjime, gyvenime ir pokalbiuose susiformavo darbo gairės, principai – Astrologija man yra gyva. Tai yra gamtos ir Visatos dėsnių pažinimas, Dievo kūrinijos pažinimas, kuri irgi kinta,gyvuoja, alsuoja, bendrauja kaip medžiai,kaip žolė. Kaip pati Žemė taip ir kiti Visatos kampeliai yra gyvybė.

– Koordinačių lentelė ir visos schemos yra mažutis neišbaigtas planelis, ji yra svarbus įrankis perskaityti gyvenimo sakinius. Ir visada bus nežinomų kampų, kurie žmogui išliks paslaptimi.

– Aš esu vertėja ženklų, kuriuos pats žmogus atsineša. Kartais neužtenka žodžių, kartais jie patys išsikalba. Žodis tarsi atrakina visą srautą vandens.

– Mes kalbamės ,aš nerašysiu sakinių,lapų didelių apie Tave. Kalboje gimsta Sakinys. Ir kitą kartą susitikę vėl atsivertę žemėlapį mes galime pamatyti dar kitas žinutes. Juk skaitome kartu Tavo laiką.

– Mes judam,nes judam su žemės ritmu visatoje. Kartais pataikom į didžiulį planetų šokį ir iš ten ateina žinutė. – Kaip vertėjas nesisavina knygų ,juk ne jis jas parašė,taip ir mano darbo principas nesisavinti ,o pažinti dar aiškiau Žodį, per kurį skamba Visatos ženklai.

– Ateitis yra cikliška. Ji tebūnie lieka paslaptimi. Nes viską galime pažvelgti kitu kampu. Kampai ir santykiai man labai įdomi sritis. Santykis erdvėje ,laike, atstume, tarp Žemės ir visų kitų pažintų ir nežinomų dar gamtos sistemų.

– Kai žmogus pataiko į savo laiką natūraliai susiderinęs su Visata,jam paduodamas dar papildomas laikas atlikti tinkamus darbus tinkamu metu. Visada verta išlaukti savo momento. Išlaukti tinkamos laiko bangos padeda astrologijos žinios.

– Ne visada mes jaučiam ir esam susiderinę su Visatoje esančiu laiku. Kartais daug kyla klausimų : kas vyksta? kodėl? Astrologija man yra įrankis atsakyti, aiškiau pamatyti, pakilti aukščiau ir laike susiorientuoti. Žengti link savo evoliucijos.

– Tarsi turėtume kiekvienas savo kompasą, savo kelionei skirtą. Kai kurie mūsų vidiniai kompasai išsiderina ir tenka sustoti, apsisukti, permastyti ir žengti tinkamesniu keliu. Astrologijos mokslas ir žinios padeda susiorientuoti kur link žengti, kur palaukti.

– Kai žmogus susiderinęs su viskuo savyje tarsi muzikos instrumentas, tuomet ir Visatos skambesys su jo skambesiu sutampa..Tarsi įšokam į tinkamą laiko tėkmę.

– Aš mokausi. Mokausi ir mokausi..ir atrodo dar mokausi.. tikrai verta mokytis,nesustoti, neskaičiuoti metų.

– Vienos Laiko linijos nėra. Aš nepranešiu visada apie kolektyvinius procesus (Plutono, Urano, Saturno ir Jupiterio valdos) Man yra svarbu žmogus visame šiame šokyje. Viena linija gyvena kolektyvas, o visai kita laiką gali išgyventi pats žmogus.

Kviečiu Tave, kviečiu, kam rezonuoja atviram pokalbiui. Mūsų pokalbis tampa slaptu susitikimu, kuris tik Tau yra skiriamas. Tarpe mūsų susikuria unikalus ryšys susipažinimo kelionei.

Iki susitikimų, Aistė Marion

Share this Page